Урок по медитация 7

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon
Part 1

Class 7 | Your experiment with truth – Introduction
Видео: Вратата към рая (Агнйа чакра)

Вашият експеримент със съзнанието без мисли на нивото на мозъка е над Агнйа чакра. Тя е позната като вратата към рая, тъй като над нея е разположена лимбичната област или Сахасрара чакра, която интегрира всички вътрешни функции и когато е пробудена, изпраща радост и дълбок мир из цялата нервна система.

Part 2

Class 7 | Knowledge Tree
За четене : Дърво на познанието

Агнйа чакра има две листенца и се намира на пресечната точка на двата зрителни нерва в мозъка (оптическа хиазма).Този център се грижи за хипофизата и епифизата в тялото, проявяващи се чрез две институции, познати като его и суперего.

Part 3

Class 7 | Guided Meditations
Практикуване: Как да медитираме?

Седнете удобно с изправен гръб, с кръстосани крана, на пода. Ако предпочитате да седите на стол, поставете краката на разстояние един от друг, без обувки. Отпуснете ръце на скута си, с дланите нагоре.

Part 4

Class 7 | Things to do before the next class
Проверете себе си: За домашно

Не бързайте и направете всичко, което е посочено по-долу през следващите 2-3 дни до следващия урок.

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)