Истинското Себе (Сърдечна чакра)

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

В този урок ще направите експеримент с вашето истинско Себе. Себето е отражението в сърцето ви на абсолютната красота на източника на живот. То е отражение на универсалната любов и невинност във всяка личност.

Открийте красотата на вашия Дух!

Най-важното в урока
  • Въздухът е елементът на Сърдечната чакра. Дълбокото и спокойно дишане могат да помогнат за облекчаването на напреженията на нивото на сърцето
  • Истинското Себе е чистият Дух в нас
  • Духът е източникът на мир и радост
Видео урок

Изчакайте докато видеото се натовари за първи път.

arrow Каква е следващата стъпка?

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)