Себевладеене (Воид)

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Истинското себевладеене е способността да правим разграничение между истина и лъжа. И да живеем в хармония с природните закони. Воид е центърът на нашето себевладеене. Тъй като Кундалини просветлява тази област, ние ставаме наши собствени водачи и учители (гуру).

Най-важното в урока
  • Когато сте без желания, вие сте ваш собствен господар. Нищо не може да ви доминира. Нищо отвътре и извън вашето тяло.
  • Принципът на водачеството лежи в корема.
  • Когато и да почувствате хладния полъх, вие сте едно с истината. Можете да откриете истината във всички култури
Видео урок

Изчакайте докато видеото се натовари за първи път.


arrow Каква е следващата стъпка?

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)