Дърво на познанието

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

voidВоид

Воид е центърът на нашето себевладеене. Тъй като енергията Кундалини просветлява тази област, ние става наши собствени гуру (господари). Думата гуру значи „тежест, гравитация” и това стабилно състояние е един от основните начини да останем в равновесие насред бурния ни живот.

Когато Кундалини се издигне и изпълни Воида, вниманието ни бива изведено от объркването и илюзията и насочено към осъзнаването на една по-висша реалност. По този начин поемаме контрола над нашата еволюция, без да разчитаме на външни сили. Рано или късно нашата интроспекция ще ни даде отговорите и решенията по време на медитация. Понеже ставаме наши собствени водачи, сме в състояние да разграничаваме правилното от погрешното, Истината от измислицата.

Всички велики пророци и духовни учители, които са идвали, за да действат като примери за човечеството и да дават познание за по-висшата реалност, са свързани с Воида.

Те са ни учели на праведен живот, поддържайки норми на поведение, чрез които се избягва анархията.

Десетте Първоучители (Ади Гуру)

Цар (раджа) Джанака 5000 пр.н.е., Митхила, Индия

Авраам 2000 пр.н.е., Месопотамия и Палестина

Моисей 1200 пр.н.е., Египет и Палестина

Зороастър 1000 пр.н.е., Персия

Конфуций 551-479 пр.н.е., Китай

Лаодзъ 6 в. пр.н.е., Китай

Сократ 469-399 пр.н.е., Атина, Гърция

Пророкът Мохамед 570-632 пр.н.е., Мека, Арабия

Гуру Нанак 1469-1539 г., Пенджаб, Индия

Шри Сай Баба (Сайнатх) от Ширди 1838-1918 г., Индия

arrow Каква е следващата стъпка?

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)