Урок по медитация 5

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon
Part 1

Class 5 | Your experiment with truth – Introduction
Видео: Себевладеене (Воид)

Истинското себевладеене е способността да правим разграничение между истина и лъжа. И да живеем в хармония с природните закони. Воид е центърът на нашето себевладеене. Тъй като Кундалини просветлява тази област, ние ставаме наши собствени водачи и учители (гуру).

Part 2

Class 5 | Knowledge Tree
За четене : Дърво на познанието

Воид е центърът на нашето себевладеене. Тъй като енергията Кундалини просветлява тази област, ние става наши собствени гуру (господари). Думата гуру значи „тежест, гравитация” и това стабилно състояние е един от основните начини да останем в равновесие насред бурния ни живот.

Part 3

Class 5 | Guided Meditations
Практикуване: Как да медитираме?

За да установите себевладеенето, отделете се от вашите светски желания. Желанията ви отдалечават от настоящия миг. Желанията ви обвързват към миналото или към бъдещето. Вие сте в настоящето. Освободете се от тези ограничения. Започнете живота отново и се издигнете до единението с вашата вътрешна духовна майка – Кундалини.
Заявления за Набхи чакра

Part 4

Class 5 | Things to do before the next class
Проверете себе си: За домашно

Не бързайте и направете всичко, което е посочено по-долу през следващите 2-3 дни до следващия урок.

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)