Общувайте с Всепроникващата сила (Вишудхи чакра)

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Започвайки с този урок, ще изследваме енергийните центрове (чакрите). Първата стъпка е Вишудхи чакра, която е на нивото на гърлото и контролира като цяло общуването с другите.

Най-важното в урока
  • В съвременната епоха Йога не е индивидуална, а колективна. Трябва да станем колективни.
  • Етерът е елементът на Вишудхи чакра. Той ни помага да пречистим този енергиен център и да го върнем към равновесието.
  • Океанът на радостта ви очаква
Видео урок

Изчакайте докато видеото се натовари за първи път.

arrow Каква е следващата стъпка?

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)