Дърво на познанието

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

ChakrasОще за Себереализацията (събуждането на Кундалини)

Преди Шри Матаджи да започне Сахаджа Йога през 1970 г. Получаването на Себереализация е било много трудно. Това е ставало поединично. Чакрите са могли да бъдат пречистени само чрез много строги лишения в течение на много години, Кундалини е била събуждана едва след като процесът на пречистване е бил завършен.

Чрез медитацията в Сахаджа Йога Себереализацията днес е възможна масово. Вибрациите се възприемат чрез муладхара чакра, която информира Кундалини, събуждайки я от спящото й състояние.

Кундалини се издига по Централния канал в гръбнака. Когато достигне фонтанелната кост на върха на главата, Сахасрара чакра, Кундалини постига връзката с всепроникваща сила на Божественото. Кундалини може да бъде почувствана като хладен полъх по дланите на ръцете или на върха на главата.

Кундалини подхранва чакрите, които са извън равновесие и ги коригира. Когато чакрите са достатъчно чисти, че Кундалини да се издига безпрепятствено, ние можем да усетим мира и да се радваме на съзнание без мисли.

Кундалини може да се оприличи на въже от много нишки енергия. Колкото повече медитираме, толкова повече нишки достигат нашата Сахасрара и толкова по-силен става нашият Централен канал.Това ни помага да пребиваваме по-дълго в настоящето.

arrow Каква е следващата стъпка?

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)