Подгответе се за събуждането на Кундалини

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Във втората част на курса ще се подготвим за същинското преживяване и ще се концентрираме върху първичната сила, която се намира във всяка клетка на всяко живо същество – Кундалини. Събуждането на тази първична енергия е така съществена, за да можем да медитираме истински.

Най-важното в урока
  • Кундалини може да бъде събудена без никакво усилие чрез медитацията в Сахаджа Йога
  • Във всяко човешко същество енергийните центрове могат да се открият в автономната нервна система
  • Кундалини води вниманието ви към Себето
Видео урок

Изчакайте докато видеото се натовари за първи път.

arrow Каква е следващата стъпка?

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)