Как да медитацираме

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Седнете удобно и с изправен гръб, с кръстосани крака, на пода. Ако предпочитате да седите на стол, поставете краката на разстояние, без обувки. Поставете ръцете си на скута, с отворени нагоре длани.

Следващите техники са ще ви помогнат да усетите вибрациите на енергийните каналите.

cleairng-left-channelПречистване на Левия канал

Поставете дясната ръка на пода (или към пода, ако седите на стол), а лявата ръка с дланта нагоре, както е показано. За няколко минути насочете вниманието си към лявата ръка и вижте дали усещате хлад или топлина по лявата си длан. Продължете със следващото упражнение.

clearing-right-channelПречистване на Десния канал

Сгънете лявата ръка в лакътя и я насочете сочете нагоре, с дланта назад, както е показано на снимката. Задръжте дясната си ръка на скута, с дланта нагоре. За няколко минути насочете вниманието си към дясната ръка и вижте дали усещате хлад или топлина по дясната длан.

Слушайте водената от нас медитация!
Продължителност: 08:05

arrow Каква е следващата стъпка?

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)