Урок по медитация 2

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon
Part 1

Class 2 | Your experiment with truth – Introduction
Видео: Подгответе се за събуждането на Кундалини

Във втората част на курса ще се подготвим за същинското преживяване и ще се концентрираме върху първичната сила, която се намира във всяка клетка на всяко живо същество – Кундалини. Събуждането на тази първична енергия е така съществена, за да можем да медитираме истински.

Part 2

Class 2 | Knowledge Tree
За четене : Дърво на познанието

Казва се, че човешкото същество е постигнало Себереализация, когато Кундалини се е събудила. Ние се свързваме с нашия Дух и спонтанно пребиваваме в състояние на медитация, когато майчината, духовна енергия, позната като Кундалини, се събуди и активира.

Part 3

Class 2 | Guided Meditations
Практикуване: Как да медитираме?

Поставете дясната ръка на пода (или към пода, ако седите на стол), а лявата ръка с дланта нагоре, както е показано. За няколко минути насочете вниманието си към лявата ръка и вижте дали усещате хлад или топлина по лявата си длан. Продължете със следващото упражнение.

Part 4

Class 2 | Things to do before the next class
Проверете себе си: За домашно

Не бързайте и направете всичко, което е посочено по-долу през следващите 2-3 дни до следващия урок.

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)