Вашият експеримент с истината – Въведение

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

В тази част на курса ще научите за общата схема на курса, като увод във фината система на човека, която е съставена от енергийни центрове (чакри) и духовна енергия (Кундалини). Вашият експеримент с истната започва тук!

Най-важното в урока
  • Открийте истината за себе си, за вашите корени
  • Вътре във вас има сила, която ще ви помогне да преодолеете вашите мисли, гняв, алчност, тревоги и страх
  • Кундалини проявява чувството за хармония, мир, любов и радост. Тя е енергията, която просветлява човечеството
Видео урок

Изчакайте докато видеото се натовари за първи път.

arrow Каква е следващата стъпка?

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)