Дърво на познанието

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Фина система Човешката фина система е доста сложна, изградена е от хиляди канали и пренася енергия из цялото тяло. Концентрациите на енергия във фината система се наричат чакри („колела” на санскрит) или енергийни центрове. Цялата система е управлявана от три основни вертикални канала от енергия и от седем основни чакри. Фината ни система е напълно активирана след събуждането на Кундалини, която пречиства и балансира цялата система и просветлява в нас чистите качества на чакрите. Чакри revised-chakra-chart Има седем основни чакри във фината ни система, които са отговорни за нашето физическо, емоционално и духовно благополучие. Техните имена са: 1. Муладхара чакра 2. Свадхистхана чакра 3. Набхи чакра 4. Анахата чакра (Сърдечна чакра) 5. Вишудхи чакра 6. Агнйа чакра 7. Сахасрара чакра Когато Кундалини е събудена, тя започва да пречиства и просветлява чакрите. Така качествата на чакрите започват да се проявяват в ежедневието ни, правейки ни по-балансирани и интегрирани. На диаграмата енергийните центрове (или чакрите) са показани като кръгове с различни цветове, подредени по гръбначния стълб. Осъзнаването на енергийните центрове ни предоставя невероятно обективен поглед върху нас самите. Ние не „мислим”, че имаме един или друг проблем, а всъщност можем да почувстваме източника на проблемите върху пръстите на ръцете си. Имаме огромна способност рационално да обясним, да оправдаем постъпките си чрез силата на ума си. Чрез това вибрационно съзнание, което печелим чрез медитацията в Сахаджа Йога, сме в състояние да използваме много по-надеждни мерки за вътрешното си състояние. Накратко, започваме да „познаваме себе си”. chakras on handУчудващо, всеки наш проблем – независимо дали е физически, умствен, емоционален или духовен – може да се свърже със смущения, познати като „блокажи”, в тези енергийни центрове. На схемата вдясно ще видите, че показаните на дланта цветове съответстват на цветовете на чакрите. Например, палецът е в жълто и съответства на цвета на втория енергиен център от фината система на схемата. После, ако сме в състояние да пречистим тези енергийни центрове, всъщност можем да излекуваме центровете. В научните списания са публикувани статии, които демонстрират, че медитацията в Сахаджа Йога работи ефективно, което се прилага този подход. Кундалини Кундалини е показана като спирала между червения и жълтия енергийни центрове, подсказвайки нейното потенциално състояние. Тя лежи спяща във всяко човешко същество, докато не бъде събудена, след което преминава през енергийните центрове и пронизва фонтанелната кост на върха на главата. Интересно е, че фонтанела означава „фонтанче”. Когато това се случи, човек е постигнал състоянието на Себереализация.

arrow Каква е следващата стъпка?

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)