Кратък речник

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Ади Гуру
Първоучител

АУМ
Първичният звук (понякога изписван като Ом)

Брахмарандра
Областта на фонтанелната кост на върха на главата, която при малките деца е мека.

Вибрации
След като Кундалини е събудена, можем да усетим вибрациите по дланите на ръцете, по тялото и над върха на главата. Всичко в творението излъчва вибрации, но способността да ги усещаме идва само със събуждането на Кундалини. Всяко нещо, което излъчва хладни (не студени) вибрации, е балансирано и свято. Топлите, боцкащи вибрации се излъчват, когато има дисбаланс и липсва хармония с Духа.

Вирата
Великото Първично същество, Космическото тяло

Внимание
Вниманието е много важна способност в нас. То често се уврежда от прекаленото наблягане на интелектуалната ни природа. Така че самото внимание трябва да бъде пречистено, установено и излекувано.

Гуру
Просветлен духовен учител, водач, майстор

Дхарма
Праведно поведение, морал и етика, религия

Дух
Това е отражението на Божественото, което присъства в нас. Целта на медитацията в Сахаджа Йога е да станем чистия Дух, който е истинското ни Себе. Благодарение на събуждането на Кундалини, Духът може да бъде усетен и почувстван във вниманието ни, а ние можем да живеем и действаме в хармония с Божественото.

Дърво на живота
Финото тяло с трите канала и седемте чакри

Его
Тази част от психето, която проявява и развива личностната ни идентичност, Аз-а.

Ида нади
Левият или Лунен енергиен канал, който контролира емоциите и миналото

Йога
Връзка с Божественото

Карма
Последствията от минали действия

Кундалини
Майчината енергия, която лежи в спящо състояние в сакралната кост в основата на гръбначния стълб. Тази енергия се събужда при Себереализацията, за да се свърже с Божественото и да започне работата си по изчистване и балансиране на енергийните центрове.

Лимбична област
Лимбичната област (или палеомамален мозък) е комплекс от мозъчни структури, включващ хипокампуса, бадемовидното тяло, предното таламусно ядро и лимбичната кора, които подкрепят различни функции, като емоции, поведение, дълготрайна памет и обоняние. Терминът „лимбичен” идва от латинското „лимбус” – край, колан.

Това е частта между Агнйа чакра и фонтанелата, в която Кундалини навлиза, след като премине през шестата чакра, Агнйа.

Майа
Илюзия

Нади (на санскрит – „тръба”)
Фин енергиен канал

Надсъзнание
Област от Пингала нади и егото

Пингала нади
Десният или слънчевият енергиен канал, контролиращ физическата и умствената дейности и бъдещето.

Подсъзнание
Област на Ида нади и суперегото

Просветление
Просветлението е много прост и лишен от усилия процес, който събужда майчината енергия Кундалини в сакралната кост. Себереализация.

Сахаджа
Спонтанен, дважди роден

Себе
Отражението на Бог в човека, Духът, Атма

Себереализация
Себереализацията е спонтанен процес на свързване на пробудената майчина енергия Кундалини с всепроникващата жива енергия, при което осъзнаваме истинската си същност, Себето.

Симпатикова система
Част от нервната система, контролираща волевите действия

Сушумна нади
Централният канал на еволюцията и просветлението

Фина система
Човешката фина система е изключително сложна, съставена от от хиляди канали, които пренасят енергия през тялото. Концентрацията на енергия във фината система се нарича „чакра” или енергиен център и съответства на нервните плексуси.
Цялата система се управлява от три главни вертикални енергийни канала и от седем основни чакри. Фината ни система се активира напълно след събуждането на Кундалини и чрез Кундалини се балансира, пречиства и развива заложените в чакрите духовни качества.

Фонтанела
Фонтанелата (букв. малко фонтанче) при бебетата е мека и това известна гъвкавост на черепа на бебето, така че при раждане главичката му да премине през родовия канал. По-късно поради работата на симпатиковата нервна система и оформянето на егото и суперегото, се отделя топлина и така фонтанелата се калцира. Когато получаваме Себереализация, Кундалини се издига и пронизва областта на фонтанелата, наречена Брахмарандра.

Централен канал
Каналът на еволюцията и настоящето („пряката пътека”) – Сушумна нади

Чайтанйа
Божествените вибрации, живата сила

Чакри
Това са фините енергийни центрове, разположени на нивото на основните нервни сплитове. Думата чакра означава на санскрит „колело” (чакрък) от енергия. Във фината ни система има седем основни чакри, свързани с етапите на еволюция. Щом се събудят след Реализацията, те започват да излъчват вибрации, изразявайки уникалните качества на Божественото в нас. В този смисъл сме създадени по образ и подобие на Бог. Физическите, умствените и емоционалните проблеми също оставят следи и водят до неравновесие в една или няколко чакри.

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)